Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Diabēta komplikāciju izpēte un kardiovaskulāro preparātu bioloģiskā aktivitāte

Finansētājs: Valsts Pētījumu programma „Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai"

Periods: 2010-2014

Apakšprojekta vadījāts: Dr. biol. Kaspars Tārs

Šobrīd mēs strādājam pie gamma butirobetaīna hidroksilāzes (GBBH) un trimetillizīna hidroksilāzes (TMLH) strukturālās izpētes. GBBH ir farmakoloģiski nozīmīgs enzīms, kurš veic pēdējo soli karnitīna biosintēzē no gamma butirobetaīna (GBB). Karnitīns ir nozīmīga molekula taukskābju transportēšanā no citoplazmas uz mitohondrijiem. OSI sintezētais preparāts mildronāts ir nehidroksilējams GBB analogs un tiek lietots kā antiišēmiskas zāles un šūnas enerģijas metabolisma regulators. Mildronāts inhibē GBBH aktivitāti un tādejādi samazina karnitīna biopieejamību, kā rezultātā tiek stimulēts glikozes metabolisms, kam ir pozitīvs efekts išēmijas, kā arī diabēta gadījumā.

Šobrīd ir noskaidrota GBBH trīsdimensionālā struktūra. Tiek plānota struktūras noteikšana kompleksā ar OSI sintezētajiem mildronāta analogiem, lai tos varētu racionāli modificēt un uzlabot.

TMLH veic pirmo soli karnitīna biosintēzē no trimetillizīna. Tiek plānots noskaidrot arī TMLH struktūru, lai varētu veikt atbilstošu inhibitoru racionālu dizainu.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".