Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

: DNS bakteriofāgu endolizīnu molekulārs dizains cīņai ar Gram-negatīvajām baktērijām

Projekta nosaukums: DNS bakteriofāgu endolizīnu molekulārs dizains cīņai ar Gram-negatīvajām baktērijām

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2021/1-0050

Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2024. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 299999,70 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Tatjana Kazāka

 

Kopsavilkums

Multizāļu rezistento baktēriju straujā izplatība liek pastiprināti domāt par alternatīvām šobrīd izmantotajām antibiotikām. Perspektīva jaunu antibakteriālu aģentu grupa ir endolizīni – baktēriju vīrusu (fāgu) enzīmi, kas noārda baktēriju šūnapvalka peptidoglikāna slāni un tādējādi noved pie šūnu osmotiskas līzes un bojāejas. Endolizīni ir efektīvi Gram-pozitīvo baktēriju iznīcināšanai, taču to pielietojumu Gram-negatīvajām baktērijām ierobežo ārējās membrānas klātbūtne šo organismu šūnapvalkos. Šajā projektā mēs fokusēsimies uz mērķtiecīgi modificētiem endolizīniem, kas spētu šķērsot Gram-negatīvo baktēriju ārējo membrānu un panākt šūnu līzi. Projektā tiks detalizēti pētīts līzes potenciāls (i) jauna tipa globulāram endolizīnam, kas tika atklāts Chivirus ģintij radniecīga fāga Enc34 genomā, un (ii) pieciem no E. coli fāgu genomiem izvēlētiem modulāriem endolizīniem. Šo proteīnu funkcionālā izpēte iekļaus to sapludināšanu ar dažādiem antimikrobiālajiem peptīdiem, lai radītu jaunus plaša spektra lītiskos aģentus. Projekta ietvaros izveidotajiem modificētajiem endolizīniem ir paredzams būtisks potenciāls cīņā ar tādiem Gram-negatīvajiem patogēniem, kā multizāļu rezistentās Salmonella, Pseudomonas, Klebsiella u.c.

Informācija publicēta 03.01.2022.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".