Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

DNS paraugu un veselības stāvokļa anketu izstrāde un savākšana, lai izveidotu ģenētisko datu bāzi



Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".