Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā

Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0016

Projekta nosaukums: „COVID-19 saistīto paraugu biobankas un asociēto datu integrētās platformas izveide Latvijā”

Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: EUR 497 580.00

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol., Assoc. Prof. J. Kloviņš (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs)

Projekta sadarbības partneri:

  •  Rīgas Stradiņa Universitāte;
  •   Rīgas Tehniskā universitāte;
  •   Latvijas Universitāte

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izveidot centralizētu biobanku un datu apmaiņas platformu, veicinot vīrusa izplatības ierobežošanas aktivitātes, jaunu ārstēšanas metožu izstrādi un starptautisku sadarbību.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".