Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Exploitation of extracellular vesicles for precision diagnostics of prostate cancer

 

 

Projekta nosaukums: “Exploitation of extracellular vesicles for precision diagnostics of prostate cancer”

Projekts tiek īstenots Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) izsludinātā konkursa ERA-NET TRANSCAN (Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities - Nacionālo/reģionālo vēža pētījumu pārneses klīniskajā praksē programmu un aktivitāšu sinhronizācijazinātni finansējošo organizāciju no Eiropas un Taivānas izveidotās ERA-NET Cofund platformas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr. PROSCANEXO ES RTD/2017/28 –PRL/17/10

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2018-31.12.2020

Projekta finansējums: ERA-NET TRANSCAN-2 Joint Transnational Call for Proposals 2016 (JTC 2016) project application “Exploitation of extracellular vesicles for precision diagnostics of prostate cancer”

Sadarbības partneri: Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red, M.P., Erasmus Medical Center, Oslo University Hospital, The Norwegian Radium Hospital, Latvian Biomedical Research and Study Centre, University of Tartu

Projekta koordinators: Prof. Jesús Martinez de la Fuente (Spain) CIBER

Projekta zinātniskais vadītājs BMC: Dr. biol. Aija Linē

PROSCANEXO projekta galvenais mērķis ir izstrādāt tehniski un klīniski validētus rīkus prostatas vēža diagnostikai un prognostiskai, balstoties uz cilvēka bioloģiskajos šķidrumos esošo ekstracelulāro vezikulu skaitu un molekulārā satura analīzi.

BMC galvenais uzdevums šajā projektā ir validēt testus prostatas vēža RNS biomarķieru kvantificēšanai ekstracelulārajās vezikulās, kas iegūtas no pacientu asins un urīna paraugiem, kā arī piedalīties prostatas vēža biobankas izveidē. BMC ir WP2 “Development of RNA assays” līderis.

Informācija publicēta 02.01.2018.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".