Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšani, testēšanai un terapijai (3-T Project)

Projekta nosaukums: „Jaunās tehnoloģijas Covid-19 pacientu tēmētai monitorēšani, testēšanai un terapijai (3-T Project)”

Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0025

Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: EUR 486 838.00

Projekta zinātniskais vadītājs: Valdis Pīrāgs (VSI PSKUS ZI)

Projekta sadarbības partneri:

  • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
  • Latvijas Universitāte;

Projekta mērķis: Pilnveidot iekštelpu sensorus sasaistē ar mobilās informēšanas un kustības monitoringa aplikācijām cilvēku inficēšanās riska novērtēšanai, izvērtēt oriģinālu poliklonālo antivielu ātrās testēšanas sistēmu un jaunu vīrusu pneimonijas ierīci.

Informācija publicēta: 01.07.2020Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".