Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem

Projekts Nr. VPP-COVID-2020/1-0014

Projekta nosaukums: „Jaunu terapeitisko un profilaktisko līdzekļu izstrāde pret COVID-19 un koronavīrusiem”

Projekta īstenošanas periods: 2020. gada 1. jūlijs – 2020. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: EUR 497 580.00

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Kaspars Tārs (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs)

Projekta sadarbības partneri:

  •   Latvijas Organiskās sintēzes institūts
  •  Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts;
  • Rīgas Tehniskā Universitāte;
  •  Latvijas Universitāte

Projekta mērķis: ir attīstīt jaunus vakcīnu kandidātus un mazmolekulāros zāļvielu līdersavienojumus pret koronavīrusiem, īpaši COVID-19 saslimšanu un tās komplikācijāmMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".