Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Laima slimības ierosinātāja Borrelia burgdorferi ārējo virsmas proteīnu strukturālie un funkcionālie pētījumi, lai noteiktu patoģenēzes mehānismus ar nolūku izveidot jaunu vakcīnu

 

 

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros.

Projekta nosaukums: „Laima slimības ierosinātāja Borrelia burgdorferi ārējo virsmas proteīnu strukturālie un funkcionālie pētījumi, lai noteiktu patoģenēzes mehānismus ar nolūku izveidot jaunu vakcīnu”

Projekta identifikācijas Nr.:1.1.1.2/VIAA/1/16/144

Projekta izpildes termiņš:36mēneši (2017.gada 1.septembris - 2020.gada 31. augusts)

Projekta kopējais finansējums:133 806,00 EUR

Projekta īstenotājs: Dr.biol. Kalvis Brangulis

Projekta mērķis ir iegūt 3-dimensionālās struktūras tādiem Laima slimības ierosinātāja B. burgdorferi ārējās virsmas proteīniem, kuriem ir iepriekš raksturota, vitāli svarīga loma Laima slimības patoģenēzē.

Izvirzītie mērķi nozīmē būtisku ieguldījumu Laima slimības patoģenēzes mehānismu izpētē molekulārā līmenī, kuri pašlaik ir maz pētīti. Ņemot vērā, ka Laima slimības ierosinātājam B. burgdorferi ir jānokļūst no inficētas ērces jaunajā saimniekorganismā pēc ērces kodiena, ir noteikti vairāki desmiti ārējās virsmas proteīni, kuriem ir svarīga loma gan baktērijas pārneses procesā uz jauno saimniekorganismu, gan cīņai ar jaunā saimniekorganisma imūno atbildi, gan veiksmīgai kolonizācijai un mērķšūnu saistīšanai. Lai arī vairākiem B. burgdorferi ārējās virsmas proteīniem ir norādīts uz to vitāli svarīgo lomu Laima slimības patoģenēzē, to specifiskais ligands/receptors un darbības princips molekulārā līmenī nav zināms. Tā kā proteīnu 3-dimensionālā struktūra ir tieši saistīta ar proteīna funkciju, tad 3-dimensionālās struktūras noteikšana, izmantojot rentgenstaru kristalogrāfiju, ļautu izprast B. burgdorferi darbības mehānismu molekulārā līmenī. Iegūtie 3-dimensionālie dati par patoģenēzē svarīgajiem proteīniem un izpratne par to darbību molekulārā līmenī, dos iespēju izstrādāt jaunas pieejas Laima slimības profilaksei un ārstēšanai.

Informācija publicēta: 01.09.2017.

 

Paveiktais

2017.gada 1.septembris - 2017.gada 30.novembris 

Attiecīgā projekta realizācijas posmā projekts ticis īstenots saskaņā ar plānoto laika diagrammu. Darbs notiek pie pirmo divu darbību kopu (work packages) īstenošanas, kas sevī ietver gan attiecīgo Borrelia burgdorferi ārējo virsmas proteīnu atlasi un ekspresijas konstruktu veidošanu, gan proteīnu ekspresiju Escherichia coli sistēmā, kā arī proteīnu attīrīšanu ar hromatogrāfijas metodēm.

Līdz 30.11.2017 veikta 15 dažādu B. burgdorferi ārējo virsmas proteīnu atlase, kuriem ir svarīga loma Laima slimības patoģenēzē. Izveidoti 15 ekspresijas konstrukti proteīnu iegūšanai E. coli šūnās. Ekspresēti 5 proteīni lielā daudzumā, lizētas šūnas un visi 5 proteīni attīrīti izmantojot afinitātes un jonapmaiņas hromatogrāfijas metodes. Uzsākta 2 proteīnu kristalizācija.

Informācija publicēta: 30.11.2017.
Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".