Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Liela laukuma daudzfunkcionālu antibakteriālu un antivirālu nano-pārklājumu uzklāšanas tehnoloģijas

 

 

Projekta nosaukums: „Liela laukuma daudzfunkcionālu antibakteriālu un antivirālu nano-pārklājumu uzklāšanas tehnoloģijas”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 5. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/21/A/050

Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. novembris

Projekta kopējais finansējums: 500 000,00 EUR

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Sadarbības partneris: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Projekta zinātniskā vadītāja BMC: Dr. biol. Anna Zajakina

 

Projekta kopsavilkums:

Šī rūpnieciskās izpētes projekta mērķis ir attīstīt progresīvu “roll-to-roll (R2R) fizikālo tvaiku uzklāšanas (PVD) tehnoloģiju jauna tipa daudzfunkcionālu antibakteriālu un antivirālu (MABAV) pārklājumu ražošanai lielā apjomā. Mēs ierosinām izgatavot un izpētīt MABAV materiālus plāno kārtiņu un daudzslāņu veidā ar fotohromām,  gaismu caurspīdīgām un elektrovadošām daudzfunkcionālām īpašībām, kuru pamatā ir retzemju oksihidrīdi (REHO) kā YHO un metāla oksīdi (MO) kā ZnO vai WO3 (MoO3) kombinācijā ar metāla (Cu, Ag u.c.) un deitērija (D) piemaisījumiem.

Pielietojums: viedie logi/stikli, viedās folijas/loksnes (kā starpsienas un barjeras sabiedriskās vietās) un caurspīdīgās elektronikas pielietojumi, tostarp medicīnas ierīces, lai novērstu slimības, samazinot baktēriju un vīrusu izplatību, pievēršot uzmanību SARS-CoV-2, lai ierobežotu un samazinātu šī vīrusa izplatību un līdz ar to izraisīto slimību COVID-19.

Projekta produkti:

• Jauna R2R tehnoloģija MABAV pārklājumu uzklāšanai uz plastiskas pamatnes (rezultāti: jauna tehnoloģija, patents);

• Jaunas REHO un MO plānās kārtiņas un daudzslāņi ar augstvērtīgām MABAV īpašībām (rezultāti: zinātniski raksti, jauna produkta prototips, patents).

Projekta ietekme:

Projekts veicinās R2R tehnoloģiju elastīgām ierīcēm, viedo stiklu un viedo logu, un globālo pusvadītāju globālos tirgus, atbalstot SARS-CoV-2 izplatības samazināšanos tādu produktu izmantošanā kā brilles, e-papīrs, plastmasa, loksnes, folijas, skārienjūtīgos ekrānus un citas ierīces, kurās jāizmanto caurspīdīgi materiāli, tādējādi radot globālu ietekmi, saglabājot cilvēku veselību un pasaules ekonomikas labklājību kopumā, kā arī nodrošinot Latvijas zinātnes un rūpniecības konkurētspēju starptautiskā līmenī.

Informācija ievietota 03.01.2022.

 

Projekta progress:

2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. marts

Tika izveidota un aprobēta testēšanas metodika, lai novērtētu jauno nanopārklājumu antibakteriālās īpašības. Metodes pamatā ir biocīdās aktivitātes noteikšana uz virsmām saskaņā ar EN ISO 1276 un EN ISO 16615 standartiem. Lai uzlabotu skrīninga tehnoloģijas efektivitāti, testi tiek veikti 12-iedobju platēs. Turklāt baktēriju audzēšana tika pielāgota inkubācijai 96-iedobju platēs, kas ļauj ātri un droši testēt paraugus. Pašlaik protokols ir optimizēts gram-negatīvo un gram-pozitīvo baktēriju audzēšanai: Escherichia coli, Staphylococcus aureus. Ir iegūti pirmie dati par volframa oksīda saturošo nanopārklājumu biocīdo aktivitāti. Lai novērtētu antivirālo darbību, tika izvēlēti vairāki vīrusu modeļi: Semliki meža vīruss (zīdītāju RNS vīruss ar lipīdu apvalku), MS2 bakteriofāgs (neapvalkots RNS vīruss), Pf1 bakteriofāgs (filamentu vīruss ar ciklisku vienpavediena DNS). Attiecīgie vīrusi ir producēti un kvantificēti.

Informācija publicēta 31.03.2022.
Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".