Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā

 

 

Projekta nosaukums: " LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā "

Specifiskā atbalsta mērķa atlases kārtas numurs un nosaukums: 8.2.2 Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās 3. kārta

Projekta identifikācijas Nr.: 8.2.2.0/20/I/006

Projekta izpildes termiņš: 01.01.2022.-31.12.2023.

Projekta kopējais finansējums: 4 208 666.00 EUR (Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums 3 577 366.10 EUR, valsts budžeta līdzfinansējums 631 299.90 EUR)

Projekta īstenotājs: Latvijas Universitāte

Sadarbības partneris: Atvasināta publiska persona “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, Atvasināta publiska persona “Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava””, Atvasināta publiska persona “Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs”, Atvasināta publiska persona “Latvijas Organiskās sintēzes institūts”, VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, Banku augstskola, LU aģentūra “Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts”, Atvasināta publiska persona “Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts”

 

Projekta kopsavilkums:

Latvijas Universitātes akadēmiskās kapacitātes un izcilības stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās, veicināt vietējā un starptautiskā personāla piesaisti. Projekta galvenie rezultāti: Atbalsts doktorantu un zinātniskā grādu pretendentu un ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistei un tālākas sadarbības īstenošanai.

Informācija publicēta 01.01.2022.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".