Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Mikrofluīdikas iekārtas izstrāde prostatas vēža sekretēto ekstracelulāro vezikulu kvantificēšanai un to RNS satura analīzei (PROCEX)

 

 

Projekta nosaukums: „Mikrofluīdikas iekārtas izstrāde prostatas vēža sekretēto ekstracelulāro vezikulu kvantificēšanai un to RNS satura analīzei (PROCEX)”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 4. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/20/A/045

Projekta izpildes termiņš: 2021. gada 1. maijs – 2023. gada 30. novembris

Projekta kopējais finansējums: 540 540.54 EUR

Projekta zinātniskā vadītāja: Dr. biol. Aija Linē

Sadarbības partneris: SIA “Cellboxlab”

 

Projekta kopsavilkums:

Šī projekta mērķis ir izstrādāt principiāli jaunu tehnoloģiju ne-invazīvai prostatas vēža (PC) diagnostikai un monitoringam, balstoties uz PV specifisko ekstracelulāro vezikulu (EV) kvantificēšanu un to RNS satura analīzi. Šajā tehnoloģijā būs apvienota vairāku soļu mikrofluīdikas sistēma ar optiskiem rezonatoriem un jauni reaģenti – nanovielas, kas dod iespēju izolēt PV producētās EVs subpopulācijas no cilvēka bioloģiskajiem šķidrumiem, un analizēt to RNS saturu. Galvenais šī projekta iznākums būs PROCEX ierīces prototips. Projekta noslēgumā, ierīce tiks testēta ar labi anotētas PV pacientu kohortas un kontroles grupas asins un urīna paraugiem. Mēs sagaidām, ka šajā projektā izstrādātā ierīce dos iespēju uzlabot prostatas vēža diagnostiku un ārstēšanas efektivitāti, veicot vienkāršu, ātru un lētu asins vai urīna analīzi. Pašlaik šī tehnoloģija ir TRL2 līmenī un mēs sagaidām, ka projekta beigās tā sasniegs TRL4

Informācija publicēta 05.05.2021.

 

Projekta progress:

2021. gada 1. maijs – 2021. gada 31. jūlijs

Pārskata periodā notika projekta atklāšanas seminārs, kurā tika definēti šī perioda uzdevumi un sasniedzamie rezultāti. Lai iegūtu EV standartus, kas tiks izmantoti gan nanovielu selekcijai, gan ierīces komponentu izstrādei un testēšanai, tiek veikta liela apjoma EV ražošana. Šim nolūkam prostatas vēža šūnu līnijas PC3 un LNCaP tiek audzētas dobo šķiedru bioreaktorā un katru otro dienu tiek savākts šūnu kultūras supernatants un no tā tiek izolētas EVs. Lai atlasītu šim projektam piemērotākos RNS biomarķieru kandidātus, tiek veikta iepriekš iegūto RNS sekvenēšanas datu analīze. Ir iesākts darbs pie mikrofluīdikas iekārtas parauga sajaukšanas moduļa izstrādes.

Informācija publicēta 30.07.2021.

 

Projekta progress:

2021. gada 1. augusts – 2021. gada 31. oktobris

Tika turpināta EV ražošana dobo šķiedru bioreaktorā no PC3 un LNCaP šūnu kultūrām, lai izveidotu EV standartus nanovielu selekcijai un ierīces komponentu izstrādei un testēšanai. Tika sagatavoti 5 dažādi dizaini sajaukšanas modulim un izgatavotas 3D drukas veidnes. Ir iesākts darbs pie EV un RNS biosensoru izstrādes – veikta Su-8 viļņvadu izgatavošanas procesa un ZnO pārklājuma veidošanas optimizācija. Iesākts darbs pie biosensora virsmu funkcionalizēšanas ar miRNS zondi un TIM4 proteīnu.

Informācija publicēta 29.10.2021.

 

Projekta progress:

2021. gada 1. novembris – 2022. gada 31. janvāris

Tika pabeigta EV ražošana dobo šķiedru bioreaktorā no PC3 un LNCaP šūnu kultūrām un izveidoti EV standarti nanovielu selekcijai un ierīces komponentu izstrādei un testēšanai. EV standartu kvalitātes kontrole tika veikta, izmantojot nanodaļiņu izsekošanas analīzes, transmisijas elektronu mikroskopiju un Western blota analīzes. Tika iesākts darbs pie EV RNS biomarķieru kandidātu testēšanas. Izmantojot divu dažādu veidu magnētiskās lodītes, tika testētai dažāda dizaina sajaukšanas moduļi. Tika turpināts darbs pie biosensoru virsmas funkcionalizēšanas ar TIM4 un miRNS zondēm.

Informācija publicēta 31.01.2022.

 

Projekta progress:

2021. gada 1. februāris – 2022. gada 30. aprīlis

Lai iegūtu nanovielas, kas specifiski saistās pie prostatas vēža šūnu producētajām EVs, ir iesākta nanovielu selekcija no raugu virsmas displeja bibliotēkām. Ir uzsākta PV-asociēto RNS biomarķieru testēšana EV paraugos, izmantojot RT-ddPCR. Tika turpināts darbs pie parauga sajaukšanas moduļa dizaina optimizēšanas. Tika veikta eksperimentu sērija, lai atrastu piemērotāko veidu biosensora virsmas funkcionalizēšanai ar TIM4 un RNS zondi. Lai gan TIM4 proteīns labi saistās biosensora virsmai ar ZnO pārklājumu, līdz šim nav izdevies panākt efektīvu TIM4 un EV saistību, tādēļ šie eksperimenti tiks turpināti, testējot dažādus reakcijas apstākļus.

Informācija publicēta 29.04.2022.
Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".