Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

MiRNS nozīme saimniekorganisma-zarnu mikrobioma mijiedarbībā metformīna terapijas kontekstā uz metabolisma traucējumu fona

 

 

Projekta nosaukums: „MiRNS nozīme saimniekorganisma-zarnu mikrobioma mijiedarbībā metformīna terapijas kontekstā uz metabolisma traucējumu fona”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/18/A/092

Projekta izpildes termiņš: 2019. gada 1. aprīlis – 2022. gada 31. marts

Projekta kopējais finansējums: 648 648 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Jānis Kloviņš

Sadarbības partneris: SIA “GenEra”

 

Projekta kopsavilkums:

Izmaiņas zarnu mikrobioma pamata kompozīcijā ir saistītas ar dažādu slimību attīstību. Līdz šim nav izskaidroti šo noviržu pamatā esošie mehānismi. Ir pierādīts, ka saimniekorganisma miRNS ir iesaistītas saimniekorganisma un tā zarnu mikrobioma mijiedarbībā. Ir nepieciešama šīs mijiedarbības tālāka izpēte ar zarnu mikrobiomu saistītu slimību, piemēram, 2. tipa cukura diabēta (T2D) kontekstā, jo tai ir potenciāls radīt pilnīgi jaunas terapijas stratēģijas.

Projekta mērķis ir izpētīt saimniekorganisma miRNS nozīmi metformīna izraisītās zarnu mikrobioma kompozīcijas un funkciju izmaiņās T2D kontekstā un identificēt miRNS paneli, kuru varētu izmantot turpmākos klīniskos pētījumos.

Mēs izmantosim ievērojamus paraugu resursus, kas ir ievākti jau pabeigta peļu eksperimenta ietvaros. Papildus tiks izmantoti arī kolonoskopijas laikā iegūti paraugi no pacientiem ar dažādu metabolo fonu. Mēs ar nākamās paaudzes sekvenēšanas palīdzību iegūsim zarnu metagenoma un miRNS kompozīciju datus un novērtēsim korelāciju starp miRNS un zarnu mikrobioma profiliem peļu modelī, kas saņem diētu ar paaugstinātu tauku saturu un pacientos.

Šis projekts radīs plašas zināšanas par saimniekorganisma miRNS un zarnu mikrobioma mijiedarbību T2D un sniegs jaunu informāciju personalizētas T2D terapijas pieeju attīstīšanai vai esošo stratēģiju uzlabošanai.

Informācija publicēta 01.04.2019. 

 

Projekta progress:

2019. gada 1. aprīlis – 2019. gada 30. jūnijs

Šajā projekta periodā ir uzsākta iepriekš veikta dzīvnieku eksperimenta laikā iegūto zarnu mikrobioma paraugu apstrāde. Vispirms no paraugu kolekcijas ir atlasīti analizējamie zarnu lūmena un gļotādas mikrobioma paraugi. Ir izdalīta bakteriālā DNS no dažādu zarnu daļu paraugiem, un ir uzsākta to sagatavošana lielapjoma paralēlai sekvenēšanai. Paralēli ir apkopoti kritēriji pētījumā iekļaujamo brīvprātīgo atlasei. Ir noticis darbs pie cilvēku mikrobioma paraugu analīzei nepieciešamās metodoloģijas un protokolu izveides.

Informācija ievietota 28.06.2019.

 

Projekta progress:

2019. gada 1. jūlijs – 2019. gada 30. septembris

Šajā periodā tiek turpināta mikrobiālās DNS paraugu kvalitātes kontrole un sagatavošana lielapjoma paralēlai sekvenēšanai. Ir uzsākta no dažādām zarnu daļām iegūtu bakteriālās DNS paraugu sekvenēšana, veicot 16S rRNS gēnu populācijas analīzi. Tiek veikta iegūto datu sākotnējā analīze. Ir uzsākta paraugu atlase RNS izdalīšanai, kā arī noris darbs pie šo paraugu analīzei nepieciešamās metodoloģijas un protokolu izveides. Ir izveidoti protokoli cilvēka mikrobioma paraugu analīzei nepieciešamo paraugu ievākšanai.

Informācija ievietota 30.09.2019.
Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".