Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Noslēgtas plaušas uz čipa sistēmas izstrāde, kas piemērota elpceļu slimību izpētei BSL3 un mikrogravitātes sistēmās (LocBox)

 

 

Projekta nosaukums: „Noslēgtas plaušas uz čipa sistēmas izstrāde, kas piemērota elpceļu slimību izpētei BSL3 un mikrogravitātes sistēmās (LocBox)”

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 5. kārtas ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr.: 1.1.1.1/21/A/033

Projekta izpildes termiņš: 2022. gada 1. janvāris – 2023. gada 30. novembris

Projekta kopējais finansējums: 500 000.00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. Artūrs Ābols

Sadarbības partneris: SIA"Cellboxlab"

 

Projekta kopsavilkums:

Šī projekta mērķis ir pārvarēt tehniskās problēmas, strādājot ar orgāna uz čipa (OOC) modeļiem bioloģiskās drošības 3. līmeņa (BSL3) vidē un mikrogravitācijā, izstrādājot slēgtu testa sistēmu, kas spējīga audzēt šūnas un ir saderīga ar BLS3 darbplūsmas un mikrogravitācijas sistēmām. Plaušu čipa modelis tiks pārbaudīts ar pseidovīrusiem, SARS-Cov-2 un mikrogravitācijas iekārtām, un tiks izstrādāts darbības principa apstiprinājuma pētījums. Projekta laikā paredzēts veikt sekojošas pētnieciskās darbības:

1. slēgtas sistēmas izstrāde (LoCBox)

2. LoCBox prototipa pārbaude ar pseidovīrusiem

3. LoCBox prototipa pārbaude ar SARS-Cov-2 vīrusiem

4. LoCBox prototipa pārbaude ar mikrogravitācijas ierīci

5. Projektu vadības un rezultātu izplatīšana

Projekta galvenie rezultāti ir: divi prototipi plaušu uz čipa audzēšanai un eksperimentiem bioloģiskās drošības 3. līmeņa vidē un mikrogravitācijā. Mēs sagaidām, ka šis projekts radīs modernākus in vitro testa modeļus un paaugstinās Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru tehniskajās spējās, lai veiktu inovatīvus koronavīrusa un COVID-19 pētījumus.

Informācija ievietota 03.01.2022.

 

Projekta progress:

2022. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. marts

Šajā pārskata periodā esam integrējuši un optimizējuši pjezoelektrisko sūknēšanas risinājumu orgāni uz čipa kultivēšanai. Mēs esam vairākas alumīnija turētāja iterācijas, kas notur sūkni vietā un saskaras ar šķidruma uzglabāšanas tilpnēm un pašlaik mēs veicam pēdējo iterāciju pirms nelielas šo turētāju pasūtījuma veikšanas. Tika izgatavoti arī pirmie COC/OSTE hibrīda polimēru orgāni uz cipa iekārtu partija, plaušas uz čipa testēšanai ar SARS-COV-2 pseidovīrusiem. Esam uzlabojuši OSTE/COC mikroiekārtu izveides procesu, pielāgojot ierīču dizainus un iegūtie dati tiks aprēķināti, kad būs pārbaudīta lielāka partija. Sagaidamāmā mikroiekārtu funkcionalitāte no visām izveidotām iekārtām ir >90% . Papildus šajā laika posmā mēs iesaistījāmies projekta tēmas publicēšanā Rīgas Tehniskās Universitātes studentu padomes organizētajā tiešsaistes intervijā Spiikiizi studijā ar nosaukumu “Kā būtu, ja?”.

Informācija publicēta 31.03.2022.
Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".