Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Oligomer – Focused Screening and Individualized Therapeutics to target Neurodegenerative Disoders” (OligoFIT)

 

 

 

 

Projekta nosaukums: Oligomer – Focused Screening and Individualized Therapeutics to target Neurodegenerative Disoders” (OligoFIT)

Finansējums:  JPND pieteikumu konkurss: “Multinational research projects on Personalised Medicine for Neurodegenerative Diseases”

Projekta identifikācijas Nr.OligoFIT – PRL/20/9

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2020.-31.03.2023.

Projekta finansējums: EUR 210 000.00

Sadarbības partneri: University of Oxford, University Medical Center Göttingen, University of Aarhus, Polytechnic School of Porto, University of Warsaw

 

Projekta koordinators: Prof Martin Bachmann, University of Oxford

Projekta zinātniskais vadītājs BMC:  K.Tārs

OligFIT  projekta galvenais mērķis  ir detektēt tādus alfa-sinukleīna oligomērus, kuriem ir nozīme Levi-ķermeņu slimību attīstības pakāpē. Iegūtie oligomēri tiks tālāk izmantoti uz biosensoriem bāzētā diagnostikā un terapeitiskās vakcīnas kandidāta izveidē.

BMC galvenais uzdevums šajā projektā ir  pret-oligomēru vakcīnas dizains, izveide un pre-klīniskā imunogenitātes testēšana

 

Informācija publicēta 01.04.2020.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".