Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Personalizēts krūts vēža molekulārās diagnostikas tests zāļu izvēlei un slimības gaitas novērošanai

 

 

Projekta nosaukums: „ Personalizēts krūts vēža molekulārās diagnostikas tests zāļu izvēlei un slimības gaitas novērošanai

Projekts tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.2. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”

Projekta identifikācijas Nr.: KC-PI-2017/23

Projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes izpildes termiņš: 6 mēneši (2017. gada 19. jūlijs – 2018. gada 19. janvāris)

Projekta komercializācijas stratēģijas un tehniski ekonomiskās priekšizpētes kopējais finansējums: 25 000 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. biol. A. Linē

 

Projekta komercializācijas stratēģija saturēs detalizētu plānu molekulārās diagnostikas testa ieviešanai tirgū.

Komercializācijas pasākumu ietvaros paredzēts veikt rūpniecisko pētījumu un eksperimentālo izstrādi.          

Projekta mērķis ir izstrādāt personalizētu krūts vēža molekulārās diagnostikas testu katrai pacientei piemērotāko molekulāri mērķēto zāļu vai imunoterapijas līdzekļu izvēlei un audzēja dinamikas novērtēšanai ārstēšanas laikā.

Pēc projekta īstenošanas beigām, testus ir paredzēts reģistrēt kā laboratorijā izstrādātas diagnostikas metodes („laboratory developed tests”) un piedāvāt kā pakalpojumu, kas ārstam palīdz izvēlēties konkrētai pacientei piemērotākās zāles un savlaicīgi pieņemt lēmumus par ārstēšanas taktikas maiņu.

Šis projekts pavērs iespēju radīt jaunu in vitro diagnostikas pakalpojumu, kāds Latvijā līdz šim nav pieejams, un būs konkurētspējīgs pasaules līmenī

 

Personalizēts krūts vēža molekulārās diagnostikas tests zāļu izvēlei un slimības gaitas novērošanai

 

Publicēts 24.07.2017.


19.07.2017.-19.10.2017.

Periodā no 19.07.2017. līdz 19.10.2017. projekta ietvaros tika veikta tirgus izpēte par iespējamiem pretendentiem komercializācijas stratēģijas izstrādei.

Tika sagatavots iepirkuma nolikums iepirkumam “Komercializācijas stratēģijas izstrādes pakalpojums”. Pakalpojuma mērķis ir izstrādāt soļus produkta vai tehnoloģijas attīstīšanai no koncepcijas līdz ieviešanai tirgū, kā arī veikt analīzi par izdevīgākā risinājuma izvēli starp rūpnieciskā īpašuma izmantošanas tiesību piešķiršanu citai personai (licences līgums, patenta pārdošana), vai jauna komersanta veidošanu uz zinātniskās izstrādnes bāzes, un sniegt ieteikumus, kāda informācija jāsagatavo, kā iegūt potenciālo licenciātu vai investīciju fondu uzmanību un piedāvāt tiem izstrādni vai tehnoloģiju. Iepriekšminētais iepirkums tika izsludināts Iepirkumu uzraudzības mājaslapā 12.10.2017. Turklāt, projekta komandā ir iesaistīts „biznesa līderis” un ir uzsākts darbs pie tehniski-ekonomiskās priekšizpētes.

Publicēts 19.10.2017.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".