Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Pretvēža terapijas un vēža metastazēšanos inhibējošu medikamentu izpēte

Finansētājs: Valsts pētījumu programma. Programma Nr.4 „Jaunu profilakses, ārstniecības, diagnostikas līdzekļu un metožu, biomedicīnas tehnoloģiju izstrāde sabiedrības veselības uzlabošanai”

Periods: 2010.-2013

Apakšprojekta vadītājs: Dr. biol. Ainārs Leončiks

Aktualitāte

Vēža šūnu migrācijas process no pirmējā avota ar tālāku sekundāru audzēja perēkļu jeb metastāžu veidošanos dažādos audos ir viena no svarīgākajām kanceroģenēzes problēmām. Tieši ļaundabīgo audzēju metastazēšana, kad tiek dezorganizēta arvien jaunu audu normāla funkcionēšana, ir galvenais vēža nāves cēlonis. Jaunu metastazējošu audzēju attīstība ir atkarīga no neoangioģenēzes, svarīgas audzēju patoģenēzes procesa sastāvdaļas, kad veidojas arvien jauni asinsvadi, kuri nodrošina audzēja tālāku nekontrolējamu augšanu un turpmāku metastāžu veidošanos (Rudhaug, 2005). Angioģenēzes inhibitori spēj gan normalizēt asinsvadu haotisko attīstību pašā audzējā, gan nodrošināt ķīmisko preparātu piekļuvi un tādejādi samazinot zāļu rezistenci (Hanahan, 1996).

 

Mērķis

Šī projekta ietvaros ir paredzēts veikt OSI sintezētu ķīmisko savienojumu bioloģisku testēšanu, lai pārbaudītu to antimetastatisko efektu un iedarbību uz galvenajiem metastāzes procesiem, neoangioģenēzi un ārpusšūnas matriksa degradāciju.

Projekta mērķis ir pārbaudīt un atlasīt tālākai patentēšanai OSI sintezētus jaunus ķīmiskos savienojumus kā potenciālus antimetastātiskos un pretvēža preparātus, angioģenēzes un matriksa metaloproteāžu inhibitorus. Savukārt jaunu asinsvadu veidošanās bloķēšana ievērojami aptur audzēju augšanu (Hajitou, 2002). Angioģenēzes inhibitori spēj gan normalizēt asinsvadu haotisko attīstību pašā audzējā, gan nodrošināt ķīmisko preparātu piekļuvi un tādejādi samazinot zāļu rezistenci (Hanahan, 1996).

Uzdevumi:

1. Izmantojot specifiskas krāsvielas MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) un kristālvioleto (crystal violet) analizēs in vitro citotoksisko efektu (inhibīcijas koncentrāciju IC50) cilvēka fibrosarkomas HT-1080 un peļu hepatomas MG22 šūnu līnijām;

2. Labākos atlasītos maztoksiskos savienojumus pārbaudīs uz asinsvadu veidošanās inhibēšanas spēju matrigēlā, izmantojot cilvēka nabas saites vēnas endotēlija šūnu līniju HUVEC;

3. Labākos savienojumus pārbaudīs pēc to spējas inhibēt metastazēšanās procesu, izmantojot ar peļu melanomas šūnu līniju B16-GFP pārklātas matrigēla membrānas.

4. Analizēt in vitro jaunu ķīmisko savienojumu spēju inhibēt svarīgākās matriksa metaloproteāzes, lai izvērtētu MMP, iesaistītu angioģenēzes procesos, specifiskumu, katru inkubējot ar fluorogēnu substrātu sintezēto inhibitoru klātbūtnē.

5. Potenciālos inhibitorus tālāk testēs in vivo, izmantojot C57BL/6 laboratorijas peles, kurām ievadīs melanomas B16 un plaušu karcinomas Lewis audzēja šūnas, mikroskopiski uzskaitot metastāžu skaitu kontroles un eksperimentālās grupās.

6. Pašu labāko ķīmisko savienojumu antiangioģenēzes spējas pārbaudīs uzskaitot asinsvadu daudzumu Balb/c laboratorijas pelēm zem ādas ievadītā matrigēla materiālā un krūts audzēja 4T1 audos, vienlaicīgi analizējot audzēja augšanas inhibīciju un dzīvnieku dzīves ilgumu.

Sagaidāmie rezultāti:

Projekta rezultātā plānots atlasīt savienojumus ar antimetastatiskām un angioģenēzi inhibējošām īpašībām, noteikt šādu pretvēža preparātu citotoksisko efektu un letālās koncentrācijas. Analizējot iegūtos datus, mēģinās skaidrot pretvēža preparātu iedarbības mehānismus.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".