Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Vispārējā un mastīta uzņēmības ģenētiskā fona raksturošana vietējās izcelsmes atgremotājšķirnēm Latvijā

Projekta nosaukums: Vispārējā un mastīta uzņēmības ģenētiskā fona raksturošana vietējās izcelsmes atgremotājšķirnēm Latvijā

Projekta identifikācijas Nr.: lzp-2019/1-0075

Projekta izpildes termiņš: 2020. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

Projekta kopējais finansējums: 300 000.00 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. med. vet. Anda Valdovska

Sadarbības partneris: Dr. biol. Dāvids Fridmanis (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs)

 

Kopsavilkums

Projekta mērķis ir četru vietējo atgremotāju šķirņu (Latvijas Brūnā, Latvijas Zilā, Latvijas Vietējā Kaza, Latvijas Tumšgalve) ģenētiskā raksturošana un iegūto datu izmatošana ģenētisko faktoru padziļinātai analīzei, lai ieviestu papildinājumus dzīvnieku veselības indeksa vērtēšanā ģenētisko resursu saglabāšanai un ilgtspējīgai izmantošanai. Izvirzītie darba uzdevumi – radniecības izvērtējums vietējo atgremotājšķirņu dzīvniekiem; bioloģisko paraugu ieguve; mastīta jutīgo dzīvnieku identifikācija; pilnā genoma sekvencēšana ar mērķa pārklājumu 35x un 13x. Tiks organizēts seminārs Šķirnes dzīvnieku audzētāju savienības biedriem, Zemkopības ministrijas, Latvijas Datu centra, mākslīgās apsēklošanas staciju speciālistiem par papildinājumiem ciltsdarba programmās, kā arī tiks sagatavoti pārskati/ rekomendācijas vaislas dzīvnieku ģenētiskās vērtēšanas uzlabošanai. Iegūto informāciju, zināšanas un rekomendācijas izplatīs aizstāvētu maģistra darbu un zinātnisko publikāciju veidā, kā arī piedaloties vietējās un starptautiskās zinātniskās konferencēs.

Informācija publicēta 02.01.2020.Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".