Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Fiziskās aktivitātes kā krūts vēža prevencijas līdzeklis: molekulāro mehānismu izpēte

Projekta nosaukums: Fiziskās aktivitātes kā krūts vēža prevencijas līdzeklis: molekulāro mehānismu izpēte

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.- 2021. gada perioda  ietvaros.

Projekta identifikācijas Nr. EEA-RESEARCH-164

Projekta izpildes termiņš: 01.05.2021-30.04.2024

Projekta īstenotājs: Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

Projekta partneri: Oslo Universitātes Slimnīca; Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija; Lietuvas Nacionālais Vēža institūts; Igaunijas Nacionālais fizikālās ķīmijas un biofizikas institūts  

 

Projekta kopējais finansējums: EUR 1 000 000.00

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Aija Linē

Projekta mērķis (kopsavilkums): Ir labi zināms, ka fiziskas aktivitātes aizsargā pret vēža veidošanās, taču molekulārie mehānismi, kas ir tā pamatā, ir ļoti maz izpētīti. Slodzes laikā asinsritē izdalās liels daudzums ekstracelulāro vezikulu (EV), kas kalpo kā saziņas līdzeklis starp dažādiem audiem un iespējams, tās arī tiešā veidā ietekmē vēža šūnu augšanu un pret-vēža imūno atbildi. Šī projekta mērķis ir izpētīt slodzes laikā veidojušos EV molekulāro saturu un EV ietekmi uz krūts vēža augšanu in vitro un in vivo.

Projekta sagaidāmie rezultāti: Plānots projekta laikā sagatavot 8 zinātniskas publikācijas, rezultātus prezentēt 9 starptautiskās konferencēs.

 Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem pieejama tīmekļvietnēs: www.norwaygrants.lv un www.eeagrants.lv.

Programmas nosaukums: Pētniecība un izglītība, Baltijas pētniecības programma

Informācija publicēta 05.05.2021Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".