Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Highly efficient production of phosphorylated hepatitis B core particles in yeast Pichia pastoris. J Freivalds, A Dišlers, V Ose-Klinklāva, P Pumpēns, K Tārs, A Kazāks Protein Expr Purif. 75(2):218-24. 2011
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".