Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
Hepatitis C virus hypervariable region 1 variants presented on hepatitis B virus capsid-like particles induce cross-neutralizing antibodies. Lange M, Fiedler M, Bankwitz D, Osburn W, Viazov S, Brovko O, Zekri AR, Khudyakov Y, Nassal M, P Pumpēns, Pietschmann T, Timm J, Roggendorf M, Walker A PLoS One. 9(7):e102235 2014
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".