Pētījumi Publikācijas
Pētījumi

Ātrās saites

Visi Starptautiskas Vietēja mēroga Patenti Monogrāfijas Konferenču tēzes
Nosaukums Autori Publicēts Gads Internetā
2-Aminoquinazolin-4(3H)-one based plasmepsin inhibitors with improved hydrophilicity and selectivity Rasina, D., Stakanovs, G., Borysov, O.V., Pantelejevs, T., Bobrovs, R., Kanepe-Lapsa, I.,, K Tārs, RaJaudzems, K., Jirgensons, A. Bioorganic and Medicinal Chemistry, . Article in Press. PMID: 29636223 2018
1


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".