Pētījumi Virzieni un grupas
Pētījumi
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi

I. Iņaškinas grupa

Inna Iņaškina , Dr. biol.

Vadošais pētnieks
Telefons: +371 67808210
E-pasts: inna@biomed.lu.lv

Pētniecība

Pēdējo gadu laikā mūsu veiktie pētījumi bija saistīti ar projektiem medicīniskās ģenētikas un mitohondriālās izpētes jomā, pārsvarā koncentrējoties uz slimību attīstības mehānismu izpēti molekulārajā līmenī.

Mūsu sasniegumi zinātnē ir saistīti ar smagu neirodeģeneratīvu un neiromuskulāru slimību etioloģijas atklāšanu, iekļaujot arī nesenu aktivitāti, kas saistīta ar vīriešu neauglības ģenētiku.

Mūsu rezultātiem ir bijusi nozīme ne tikai fundamentālu zināšanu ieguvei teorētiskā līmenī, bet tie arī tika izmantoti rutīnu diagnostikas testu ieviešanā laboratorijās Latvijā un Lietuvā.

Zinātniskais personāls

Jānis Stāvusis , janis.stavusis@biomed.lu.lv

Jānis Stāvusis

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808200
E-pasts: janis.stavusis@biomed.lu.lv

Dita Pelnēna , MSc. biol., dita@biomed.lu.lv

Dita Pelnēna , MSc. biol.

Zinātniskais asistents
Telefons: +371 67808200
E-pasts: dita@biomed.lu.lv

Sadarbības partneri

Mitohondriju pētījumi 

Neiromuskulārās saslimšanas

Medicīniskā ģenētika

Publikācijas


Visas publikācijas

Ātrās saites

Grupas ātrās saites

Aktuālie projekti


Visi grupas projekti


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".