Sākumlapa Jaunumi
Sākumlapa

Jaunumi

1
APR
2019

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs uzsāk jauna projekta “Retu nezināmas izcelsmes neiromuskulāro slimību funkcionālā un ģenētiskā izpēte” realizēšanu

1. aprīlī, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, tiek uzsākts projekts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. atlases kārtas ietvaros.

1
APR
2019

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs uzsāk jauna projekta “Reto pārmantoto slimību izraisošo faktoru izpēte izmantojot pilna genoma sekvenēšanas pieeju” realizēšanu

1. aprīlī, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, tiek uzsākts projekts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. atlases kārtas ietvaros.

1
APR
2019

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs uzsāk jauna projekta “MiRNS nozīme saimniekorganisma-zarnu mikrobioma mijiedarbībā metformīna terapijas kontekstā uz metabolisma traucējumu fona” realizēšanu

 

 

1. aprīlī, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, tiek uzsākts projekts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. atlases kārtas ietvaros.

1
APR
2019

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs uzsāk jauna projekta “Molekulārie RNS faktori hipofīzes adenomas attīstībā” realizēšanu

 

 

1. aprīlī, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, tiek uzsākts projekts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. atlases kārtas ietvaros.

1
APR
2019

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs uzsāk jauna projekta “Ekstracelulārajās vezikulās ietvertā cilvēka un mikrobioma transkiptoma klīniskā nozīme” realizēšanu

1. aprīlī, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, tiek uzsākts projekts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. atlases kārtas ietvaros.

28
MAR
2019

Vieslekcija

Otrdien, 2. aprīlī plkst.14:00 BMC Baltajā zālē, Prof. Jamal Tazi, Ph.D.  (Director, CNRS and Scientific Director of the Abivax – CNRS Collaborative Laboratory. Professor of functional genomics at the University of Montpellier, Senior Member at the University Institute of France and deputy director of the health center biology «Rabelais» responsible for education and training.)

 

28
MAR
2019

Genoma centrs ieviesis jaunu mikrobioma paraugu apstrādes metodi, par kuru iegūts augstākais vērtējums starplaboratoriju kvalitātes pārbaudē

Genoma centrs aprobējis jaunu metodi mikrobiālā DNS izdalīšanai no fēču paraugiem. Piedaloties starplaboratoriju kvalitātes testēšanā (Biospecimen Proficiency Testing) 2018./2019. gada ciklā, šī metode ieguvusi sertifikātu ar augstāko iespējamo vērtējumu par mikrobiālā DNS izdalīšanu no fēcēm, kas tiek izmantota Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes pētījumspecifisko paraugu apstrādē. Šis ir būtisks apliecinājums Genoma centra un Valsts iedzīvotāju genoma datubāzes paraugu kvalitātes standartiem un iespējām attīstīt mikrobioma pētniecību Latvijā.

1
MAR
2019

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs uzsāk jauna projekta “Otrā tipa cukura diabēta klīnisko apakštipu identificēšana un farmakoģenētikas pielietojamība personalizētas antidiabētiskās terapijas izstrādē” realizēšanu

1. martā BMC uzsāks realizēt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" 2. atlases kārtas ietvaros apstiprinātu projektu.

1
MAR
2019

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs uzsāk jauna projekta “Melanomas atjaunošanās bioloģija pēc mērķētas terapijas pielietošanas pret BRAF mutāciju” realizēšanu

1. martā, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, tiek uzsākts projekts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. atlases kārtas ietvaros.

1
MAR
2019

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs uzsāk jauna projekta "Ribes ģints augu, Cecidophyopsis pumpurērču un upeņu reversijas vīrusa izpēte ilgtspējīgai Ribes ģints ogulāju rezistences selekcijai un audzēšanai” realizēšanu

1. martā, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, tiek uzsākts projekts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" 2. atlases kārtas ietvaros.

20
FEB
2019

Ēnu diena BMC 2019

Šogad, 13. februārī, BMC apmeklēja 13 vidusskolnieki no dažādām skolām, kuri vēlējās iepazīt tuvāk molekulārā biologa darba ikdienu. Lai diena būtu pilnīgāka un skolēni redzētu dažādos pētniecības virzienus, kas aktīvi noris BMC, viņiem tika dota iespēja apmeklēt vairākas BMC zinātniskās grupas un pat darboties praktiski.

 

 

12
FEB
2019

Gada balva zinātnē 2018

  

 

Piektdien, 8. februārī, Latvijas Zinātņu akadēmijā notika konkursa Gada balva zinātnē 2018  laureātu apbalvošanas ceremonija. Šajā apbalvošanas ceremonijā tika godināti arī Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra zinātnieki Dr. habil. med. Jekaterina Ērenpreisa, Dr. biol. Kristīne Salmiņa, Jēkabs Krīgerts (Mg. students) un Dr.biol. Ina Baļķe, Mg.biol. Gunta Reseviča, Vilija Zeltiņa, LZA korespondētājloceklis Dr.biol. Andris Zeltiņš.

11
FEB
2019

Zinātniskās padomes sēde

Pirmdien, 18.01.2019. plkst 13:00 Mazajā zālē notiks BMC Zinātniskās padomes sēde.

29
JAN
2019

INSTRUCT-ERIC: strukturālās bioloģijas konsorcija informatīvais seminārs

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs aicina visus interesentus apmeklēt strukturālās bioloģijas konsorcija INSTRUCT-ERIC informatīvo semināru.

Šajā seminārā varēs uzzināt, kas ir INSTRUCT -ERIC un ko tas dod Latvijas zinātniekiem, kā arī iepazīties strukturālās bioloģijas projektiem, ko īsteno Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs un Latvijas Organiskās sintēzes institūts.

14
JAN
2019

Par promocijas darbu

2019. gada 18. janvārī plkst. 13.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā (Baltajā zālē) LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Aija Ozola aizstāvēs promocijas darbu "Melanomas predispozīcijas gēni Latvijas populācijā" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".