Studijas Studentu padome
Studijas

Studentu padome

BMC Studentu padome ir strādājošo studentu veidota neatkarīga institūcija BMC, kuras mērķis ir radīt platformu BMC strādājošo/praktizējošo studentu - jauno zinātnieku - izaugsmei un iesaistei BMC zinātniskajā, akadēmiskajā un kultūras dzīvē, kā arī veicināt kopējo izglītības un zinātnes attīstību Latvijā. 

BMC SP dibināta 25.04.2017 un uz doto brīdi ir vienīgā ar zinātnisku institūtu saistīta studentu padome Latvijā.

Ieguvumi līdzdarbojoties BMC SP aktivitātēs:
 - būt informētam par BMC notiekošo,
 - redzesloka paplašināšana un ciešāka iesaiste BMC darbībā,
 - jaunu kontaktu veidošana, domubiedru iepazīšana no citām zinātniskajām grupām,
 - iespēja realizēt foršas idejas darba vides uzlabošanai.

BMC SP valde: 

Priekšsēdētāja, ievēlētā BMC SP pārstāve BMC Zinātniskajā padomē - MSc.biol. Ilze Elbere                                                                                                                                                                                                                      
Priekšsēdētāja vietnieks - MSc.biol. Jānis Stāvusis

Sekretāre - MSc.biol. Egija Zole

Uz 2017.gada decembri BMC SP ir reģistrēti 20 biedri un 3 asociētie biedri.

 


 

 

 

 

Kontaktinformācija:
bmcsp@biomed.lu.lv
ilze.elbere@biomed.lu.lv
janis.stavusis@biomed.lu.lv
egija@biomed.lu.lv

Lai pieteiktos un saņemtu info par BMC SP aktualitātēm, raksti e-pastu uz kādu no kontaktinformācijā norādītajām adresēm!

Ko mēs esam jau paveikuši?

1) 08.09.2017. pēc ilga pārtraukuma tika organizētas BMC darbinieku sporta spēles.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 29.09.2017. BMC norisinājās virkne aktivitāšu Zinātnieku nakts ietvaros, kopumā tika uzņemti vairāk nekā 300 apmeklētāju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Foto autori: Dita Pelnēna, Dita Gudrā, Marija Mihailova

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".