Latvian BioMedical Research & Study Center
http://bmc.biomed.lu.lv/site/main/cgi/YaBB.cgi
Public Category >> ESF projects >> ES struktūrfondu projekti
http://bmc.biomed.lu.lv/site/main/cgi/YaBB.cgi?num=1285942946

Message started by YaBB Administrator on 01.10.2010 at 17:22:26

Title: ES struktūrfondu projekti
Post by YaBB Administrator on 01.10.2010 at 17:22:26

http://bmc.biomed.lu.lv/site/common/Attachments/ESF.jpeg2010. gada 4. janvārī BMC tika uzsākta ESF projekta: „ Slimību patoģenēzes ģenētisko un molekulāro mehānismu izpēte un jaunu terapijas un diagnostikas līdzekļu izstrāde” realizācija


Projekts tiek veikts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ietvaros.
Projekta identifikācijas Nr. 1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/150
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (2010. gada 1. janvāris – 2012. gada 31. decembris)
Projekta kopējais finansējums: 1 405 400 LVL
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Kaspars Tārs, e-pasts kaspars@biomed.lu.lv
Projekta administratīvā vadītāja Dr. Liene Ņikitina-Zaķe, e-pasts lienik@biomed.lu.lv


Projekta iesnieguma veidlapa (http://bmc.biomed.lu.lv/site/common/Attachments/projekta_planojums.doc)

Projekta plānojums (http://bmc.biomed.lu.lv/site/common/Attachments/veidlapa.doc)

Projekta gaitā tapušās publikācijas (http://bmc.biomed.lu.lv/site/common/Attachments/ESF_publ.html)

Projekta gaitā tapušās konferenču tēzes (http://bmc.biomed.lu.lv/site/common/Attachments/ESF_konf.html)

Projekta ietvaros aizstāvētie zinātniskie darbi (http://bmc.biomed.lu.lv/site/common/Attachments/ESF_darbi.html)

Projektā plānoto rezultātu izpilde (http://bmc.biomed.lu.lv/site/common/Attachments/ESF_results.html)

Projekta īss apraksts


Projekta galvenais mērķis ir jaunas zinātniskas grupas izveide, kas ar modernās molekulārās bioloģijas metodēm dotu nozīmīgu ieguldījumu ar medicīnu saistītu problēmu risināšanā Latvijā. Projekts ir starpdisciplinārs un ietver bioloģijas, ķīmijas un medicīnas nozares. Kopumā projektā paredzētas trīs savstarpēji saistītas zinātniskas aktivitātes: (1) vīrusveidīgo daļiņu (VVD) strukturāla un funkcionāla izpēte, kā rezultātā tiks noskaidrots to potenciālais pielietojums vakcīnu izstrādē; (2) cilvēka pataloģiju ģenētiska izpēte, kuras rezultātā tiks noskaidrots ģenētisko faktoru kopums, kas būtiski ietekmē vairāku nopietnu slimību rašanos, un atklāta jaunu gēnu loma slimību attīstībā, kā arī izstrādātas gēnu diagnostikas metodes savlaicīgai slimību prognozēšanai un pareizai terapijas izvēlei. (3) vēža izpēte, kuras rezultātā tiks iegūta dziļāka izpratne par vairāku Latvijā bieži sastopamu vēža veidu veidošanās un terapijas rezistences molekulārajiem mehānismiem, kā arī identificēti jauni audzēju antigēni, kas var tikt izmantoti kā mērķi terapeitisku pret-vēža vakcīnu konstruēšanai un/vai VVD adresēšanai.

Informācija aktualizēta 30-06-2011

Latvian BioMedical Research & Study Center » Powered by YaBB 2.1!
YaBB © 2000-2005. All Rights Reserved.