26.10.2021 at 01:05:16    

 Welcome, Guest. Please Login.
Pages: 1 2 3 4 
247 Streptavidiina plates (sk. specifikāciju) 13.11.2008 at 10:58:48 BioTeZ Berlin-Buch GmbH 1450  EUR
246 Iekārtu apkope un remonts (sk. specifikāciju) 05.11.2008 at 14:23:50 Adrona SIA 1400 LVL
245 Ģenētiskā analizātora ABI Prizm 3130XL (Applied Biosystems) apkope, remonts un rezerves daļu nomaiņa 30.10.2008 at 13:44:09 Adrona SIA 8295.00 LVL
244 Automatizēta 8-kanālu pipetēšanas iekārtas iegāde (sk. specifikāciju) 28.10.2008 at 15:18:18 MTX Lab Systems, Inc. 10437 USD
243 Mikroprocesora kontrolēts kratītāja ar inkubatoru iegāde (sk. specifikāciju) 28.10.2008 at 15:16:34 Adrona SIA 3488.50 LVL
242 Applied Biosystems vai analogu genotipēšanas reaģentu iegāde (sk. specifikāciju) 27.10.2008 at 15:00:40 Adrona SIA 1160.94 LVL
241 Sigma reaktīvu, barotņu un aksesuāru piegāde (sk. specifikāciju) 27.10.2008 at 11:09:24 Labochema Latvija SIA 8628,17 LVL
240 ABgene vai analogi reālā laika PCR reaģentu un plastika trauku piegāde (sk. specifikāciju) 23.10.2008 at 15:19:20 VWR International GmbH 4324,70 EUR
239 Novagen vai analogus reaģentu iegāde (sk. specifikāciju) 23.10.2008 at 15:17:17 Antols-Him SIA 1393,66 LVL
238 Whatman vai analogus mikročipu slaidu un membrānu iegāde (sk. specifikāciju) 23.10.2008 at 15:15:42 Whatman GmbH 2837,37 EUR
237 Genotipēšanas pakalpojums (sk. specifikāciju) 23.10.2008 at 14:42:44 Estonian Biocentre 6800  EUR
236 Īpašuma apdrošināšana (sk. specifikāciju) 21.10.2008 at 09:55:20 BTA AAS 1659 LVL
235 Aksesuāru iegāde (sk. specifikāciju) 17.10.2008 at 10:58:09 Armgate SIA 9638.00 LVL
234 Reaģentu iegāde (sk. specifikāciju) 17.10.2008 at 10:37:23 Adrona SIA 2153,60 LVL
232 Sigma reaktīvu, barotņu un aksesuāru piegāde (sk. specifikāciju) 16.10.2008 at 15:22:44 iepirkums atcelts
231 Fluorescences mikroskopa iepirkums (sk. specifikāciju) 16.10.2008 at 15:19:15 REO Medlab SIA 6050 LVL
230 Vēlamies iegādāties centrifūgu (info skat. specifikācijā) 06.10.2008 at 11:25:27 Quantum Latvija SIA 1739.50 LVL
229 Glutathione Sepharose (sk. specifikācijā) 01.10.2008 at 15:10:38 GE Healthcare Europe GmbH 1005 LVL
228 Vēlamies iegādāties: 1) 4 (četras) šķidrā slāpekļa tvertnes saskaņā ar sekojošo specifikāciju: 2) 1 (vienu) Šķidrā slāpekļa izņemšanas ierīci (discharge device) (vairāk informācijas Specifikācijā) 05.09.2008 at 11:36:15 SIA Adrona 2656.86 LVL
227 Tvaika ģeneratora apkope 05.09.2008 at 10:33:50 SIA Filter 3420 LVL
226 Plēvju iegāde elektronmikroskopijai 02.09.2008 at 09:50:41 NMS Grupa SIA 1800 LVL
225 Plastmasas uzgaļu iegāde 02.09.2008 at 09:46:33 SIA Faneks 3832.00 LVL
224 Ultrazemas temperatūras frīzera iegāde 01.09.2008 at 12:37:00 SIA Oriola Rīga 3200 LVL
223 Teritorijas labiekārtošana, Biotehnoloģisko procesu mērogošanas un pārneses kompleksa izveides pirmais posms 19.08.2008 at 12:55:54 RBC Trans SIA 8671.13 LVL
222 Esošās uguns aizsardzības sistēmas paplašinātšana un pilnveidošana 19.08.2008 at 11:20:29 SIA LOKS 2268.60 LVL
221 Bāzes nodrošinājums darbam ar cilmes šūnu kultūrāmTirgus orientēto pētījumu projekta (nr.TOP07-27) uzdevuma izpilde 05.08.2008 at 15:49:05 SIS Arbor Medical Korporācija 5783.10 LVL
220 no taukaudiem MCŠ izolācija, ekspansija, primāra raksturošana un krioprezervācija daudzumā 200 miljoni šūnu; Hepatogēnās diferenciācijas protokolu optimizācija un monitorings in vitro 05.08.2008 at 14:14:47 Cilmes Šūnu tehnoloģojas 5000.- LVL
219 1. stāva A un B korpusam (kopējā platība 1800 kvm) izveidot ugunsaizsardzības un trauksmes signalizāciju. 28.07.2008 at 12:44:52 SIA Andans Tehno 2924.81 LVL
218 APP LBMC gāzes vada BO- 0146-02 pieslēgšana klienta gāzes apgādes sistēmas LG sadalošam tīklam. 17.07.2008 at 13:28:19 A/S Latvijas Gāze 1293.00 LVL
217 Programmatūra 10.07.2008 at 16:40:12 SIA Sonex Technologies Latvia 1992,- LVL
Pages: 1 2 3 4