13.07.2020 at 22:02:45    

 Welcome, Guest. Please Login.
Pages: 1
Andris Dišlers (Read 12439 times)
Andris Dišlers
16.03.2007 at 12:44:35
 
Group of Microbiology
 
This group is a part of the laboratory of Protein Engineering which is closely related to the projects realized in this laboratory – construction and investigation of the properties of recombinant proteins. These properties include the behavior of proteins when they are expressed in heterologous expression systems. Group of Microbiology investigates expression potential of numerous recombinant proteins made in the lab – these are basically multimeric proteins with different foreign inserts and they are made to form virus like particles since they are based on the coat protein of RNA-phages and core antigen of Hepatitis B. Although non-hymeric VLPs are efficiently made in soluble form in E.coli, the hymeric derivatives are behaving differently, depending on the nature and extent of foreign inserts. For the optimization of expression different vector-host systems are included in the investigation and other systems beside E.coli are under investigation – S. cerevisiae, P. pastoris. Also, broad-host range vectors will be included in future.  
 
 
 
                                                                                       

                
Andris Dišlers, PhD
Group leader, molecular biologist
 
Phone: +371 67808213;
Eml: dishlers@biomed.lu.lv

          
Ivars Petrovskis, PhD
Senior researcher, molecular biologist
 
Phone: +371 67808213;
Eml: ivars@biomed.lu.lv

           
Dzidra Dreiliņa, PhD
Researcher, molecular biologist
 
Phone: +371 67808213;
Eml: dzidra@biomed.lu.lv


                                                                                                                 

                      
Ināra Akopjana
Assistant
 
Eml: in.ak@inbox.lv

                             
Jeļena Žakova, M.Sci
Assistant
 
Eml: jelena@biomed.lu.lv

                              
Sarmīte Kupša
High class technician
 
Eml: sarmite~kup@inbox.lv


                                                                                         

                  
Guntars Zariņš
Assistant
 
Eml: guntarsza@inbox.lv

                             
Ieva Bērza, M.Sci.
Assistant, PhD student
 
Eml: ieva@biomed.lu.lv

                              
Ilva Liekniņa
Assistant
 
Eml: trifidum@inbox.lv


 
 
Current projects

 
Jaunas universālas hepatīta B rekombinantās vakcīnas prototipa izstrāde 
 
 
Projekts veltīts jauna tipa hepatīta B vakcīnas izstrādnei, jo pasaulē, tajā skaitā Latvijā, ir nobriedusi nepieciešamību pēc jaunas efektīgākas hepatīta B vakcīnas. Esošās vakcīnas 24 gadu laikā ir izsmēlušas savas iespējas, tām piemīt vairāki būtiski trūkumi - .relatīvi zema imunogenitāte un ierobežots pielietojums – tās ir profilaktiskas vakcīnas, kuras nav lietojamas hronisko hepatīta B slimnieku un HBV nēsātāju gadījumos. Projektā tiek izvirzīta jauna tipa vakcīnas koncepcija, kas balstās uz divu visimunogēnāko HBV proteīnu - HBcAg un preS1 apvienojumu augsti imunogēnu vīrusveidīgo daļiņu formā, kamēr esošās vakcīnas ir veidotas uz HBsAg proteīna bāzes, kuram ir ierobežota imunogenitāte.    
Jaunās vakcīnas prototipam jānodrošina:  
    1.      ievērojami augstāka vakcīnas imunogenitāte, salīdzinot ar esošajām HBV vakcīnām,  
    2.      vakcīnas efektivitāte mutantu HBV variantu gadījumos,  
    3.      vakcīnas universālais raksturs – tai jābūt ar pielietojumu kā profilaktiskai vakcinācijai, ietverot personu grupas, uz kurām esošās vakcīnas bija neefektīvas, tā arī hronisko HBV slimniekus un HBV nēsātāju ārstēšanai.
Risinot uzstādītos uzdevumus, projekta ietvaros tiks veikts pētnieciskais darbs divos etapos:  
    1.      izpētes etaps - vakcīnas koncepcijas realizācija un jaunā produkta testēšana,  
    2.      tehnoloģiskais etaps – rūpnieciski lietojama himēro vīrusveidīgo daļiņu producenta izveide, producenta kultivēšanas tehnoloģijas atstrāde un vīrusveidīgo daļiņu iegūšanas tehnoloģijas izstrāde.  
Projekts tiek balstīts uz Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra (BMC) pieredzi un ilggadīgiem pētījumiem rekombinanto vīrusveidīgo daļiņu jomā.  
Projekta rezultātā tiks veikta rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana – iesniegts Latvijas patents, paredzot iespēju to virzīt tālāk citā jurisdikcijā (Eiropā). Tiks nodrošināta rezultātu publiska pieejamība publikāciju veidā un izvietojot informāciju tīmeklī un BMC.
Projekta īstenošanas vieta – BMC.
Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: 36 mēneši, finansējums – Ls 369872.
 
 
« Last Edit: 26.09.2011 at 14:19:07 by zarina »  
Re: Andris Dishlers
Reply #1 - 16.03.2007 at 12:53:30
 
Key publications
 
 
  • Highly efficient production of phosphorylated hepatitis B core particles in yeast Pichia pastoris. Freivalds J, Dišlers A, Ose-Klinklāva V, Pumpēns P, Tārs K, Kazāks A, Protein Expr Purif.,2011

  • Construction and immunological evaluation of multivalent hepatitis B virus (HBV) core virus-like particles carrying HBV and HCV epitopes. Sominska I, Skrastiņa D, Dišlers A, Vasiljev D, Mihailova M, Ose-Klinklāva V, Dreiliņa D, Pumpēns P, Clin Vaccine Immunol.,2010

  • Assembly of mixed rod-like and spherical particles from group I and II RNA bacteriophage coat proteins. Rūmnieks J, Ose-Klinklāva V, Tārs K, Dišlers A, Strods A, Cielēns I, Renhofa R, Virology,2009

  • Mutilation of RNA phage Qβ virus-like particles: from icosahedrons to rods. Cielēns I, Ose-Klinklāva V, Petrovskis I, Strelnikova A, Renhofa R, Kozlovska T, Pumpēns P, FEBS Lett.,2000

  • Interaction of wild-type and naturally occurring deleted variants of hepatitis B virus core polypeptides leads to formation of mosaic particles. Preikschat P, Kazāks A, Dišlers A, Pumpēns P, Kruger DH, Meisel H, FEBS Lett.,2000

  • Behavior of a short preS1 epitope on the surface of hepatitis B core particles. Borisova G, Borschukova O, Skrastiņa D, Dišlers A, Ose-Klinklāva V, Pumpēns P, Grēns E, Biol.Chem,1999

 
  • Expression and assembly competence of hepatitis B virus core gene deletion variants occuring in infected liver cells. Preikschat P, Borisova G, Borschukova O, Dišlers A, Mezule G, Grēns E, Krüger D H, Pumpēns P, Meisel H, J Gen Virol., 1999
 
« Last Edit: 21.09.2011 at 14:34:18 by zarina »  
Pages: 1