25.01.2021 at 12:24:47    

 Welcome, Guest. Please Login.
Pages: 1
ES struktūrfondu projekti (Read 2975 times)
YaBB Administrator
YaBB Administrator
*****


I love YaBB!

Posts: 18
Gender: male
ES struktūrfondu projekti
01.10.2010 at 17:22:26
 
2010. gada 4. janvārī BMC tika uzsākta ESF projekta: „ Slimību patoģenēzes ģenētisko un molekulāro mehānismu izpēte un jaunu terapijas un diagnostikas līdzekļu izstrāde” realizācija
 
 
Projekts tiek veikts Eiropas Sociālā fonda (ESF) 1.1.1.2. aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei” ietvaros.
Projekta identifikācijas Nr. 1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/150
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (2010. gada 1. janvāris – 2012. gada 31. decembris)
Projekta kopējais finansējums: 1 405 400 LVL
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr. Kaspars Tārs, e-pasts kaspars@biomed.lu.lv
Projekta administratīvā vadītāja Dr. Liene Ņikitina-Zaķe, e-pasts lienik@biomed.lu.lv

 
Projekta iesnieguma veidlapa
Projekta plānojums
Projekta gaitā tapušās publikācijas
Projekta gaitā tapušās konferenču tēzes
Projekta ietvaros aizstāvētie zinātniskie darbi
Projektā plānoto rezultātu izpilde
 
Projekta īss apraksts

 
Projekta galvenais mērķis ir jaunas zinātniskas grupas izveide, kas ar modernās molekulārās bioloģijas metodēm dotu nozīmīgu ieguldījumu ar medicīnu saistītu problēmu risināšanā Latvijā. Projekts ir starpdisciplinārs un ietver bioloģijas, ķīmijas un medicīnas nozares. Kopumā projektā paredzētas trīs savstarpēji saistītas zinātniskas aktivitātes: (1) vīrusveidīgo daļiņu (VVD) strukturāla un funkcionāla izpēte, kā rezultātā tiks noskaidrots to potenciālais pielietojums vakcīnu izstrādē; (2) cilvēka pataloģiju ģenētiska izpēte, kuras rezultātā tiks noskaidrots ģenētisko faktoru kopums, kas būtiski ietekmē vairāku nopietnu slimību rašanos, un atklāta jaunu gēnu loma slimību attīstībā, kā arī izstrādātas gēnu diagnostikas metodes savlaicīgai slimību prognozēšanai un pareizai terapijas izvēlei. (3) vēža izpēte, kuras rezultātā tiks iegūta dziļāka izpratne par vairāku Latvijā bieži sastopamu vēža veidu veidošanās un terapijas rezistences molekulārajiem mehānismiem, kā arī identificēti jauni audzēju antigēni, kas var tikt izmantoti kā mērķi terapeitisku pret-vēža vakcīnu konstruēšanai un/vai VVD adresēšanai.
 
Informācija aktualizēta 30-06-2011
Back to top
 
« Last Edit: 11.07.2011 at 22:53:13 by YaBB Administrator »  

The Administrator.
View Profile   IP Logged
Pages: 1