06.08.2020 at 15:51:25    

 Welcome, Guest. Please Login.
Pages: 1
ERAF (Read 2557 times)
YaBB Administrator
YaBB Administrator
*****


I love YaBB!

Posts: 18
Gender: male
ERAF
31.03.2011 at 00:53:13
 


 
2011. gada 1. janvārī BMC tika uzsākta ERAF projekta „Jaunu G-proteīnu saistošo receptoru farmakoloģisko testa komplektu izstrāde aktīvo vielu monitoringam” īstenošana
Projekts tiek īstenots ERAF 2.1.1.1. aktivitātes „Atbalsts zinātnei un pētniecībai” ietvaros
Projekta vienošanās Nr. 2010/0310/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/069
Projekta izpildes termiņš: 36 mēneši (01.01.2011.-31.12.2013.)
Projekta kopējais finansējums: 284 419,00 LVL
Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.biol. Jānis Kloviņš
 
Projekta vispārīgais mērķis - Izstrādāt un pielietot efektīvu uz šūnām bāzētu metodi potenciālo terapeitisko vielu monitoringam un receptoru funkcionāliem pētījumiem, kas kāpinātu farmācijas uzņēmumu konkurent spēju un eksporta pieaugumu Latvijā.
Projekta specifiskais mērķis - Izveidot rekombinantas ekspresijas sistēmas cilvēka adrenokortikotropā hormona (MC2R) un GPR119 receptoru ligandu skrīningam transformētās rauga un zīdītāju šūnas. Izveidot cilvēka adrenokortikotropā hormona (MC2R) un GPR119 receptoru funkcionālo testu prototipus un izstrādāt šo receptoru potenciāli terapeitisko vielu farmakoloģiskās testēšanas pakalpojumu.
Lai nodrošinātu mērķu sasniegšanu, projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes:
  • Izveidot rekombinantas ekspresijas konstrukcijas, kas ekspresē cilvēka adrenokortikotropā hormona (MC2R) un GPR119 receptorus transformētajās rauga un zīdītāju šūnās;
  • Izveidot transformēto eikariotu šūnu kultūras, kuras stabili ekspresē cilvēka MC2R un GPR119 receptorus;
  • Validēt šūnas un metodi MC2R un GPR119 receptoru potencionālo aktīvo vielu skrīnēšanai;
  • Rūpnieciskā pētījuma rezultātā iegūto GPCR aktīvo vielu farmakoloģisko un funkcionālo testu prototipa izstrāde;
  • GPCR aktīvo vielu farmakoloģiskās testēšanas pakalpojumu izstrāde;
  • Pētniecības rezultātu publiskas pieejamības nodrošināšana;
  • Pētniecības rezultātu rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšana.

 


 
Projekta ietvaros ir izveidoti vairāki rekombinanti vektori, kas paredzēti:
• cilvēka MC2R un MRAP palīgproteīna koekspresijai raugu un zīdītāju šūnās;
• cilvēka GPR119 receptora ekspresijai raugu un zīdītāju šūnās;
• ar fluorescento proteīnu (GFP) C-terminālajā galā sajūgto MC2R- un GPR119
receptoru ekspresijai zīdītāju šūnās.
Šobrīd notiek šo rekombinanto receptoru funkcionalitātes un ekspresijas līmeņa
pārbaude.
Back to top
 
« Last Edit: 16.06.2011 at 11:25:00 by YaBB Administrator »  

The Administrator.
View Profile   IP Logged
Pages: 1