13.07.2020 at 21:24:26    

 Welcome, Guest. Please Login.
15.02.2008 at 10:32:38
Id number
Identifikācijas nr.
181
date
Izsludināts mājas lapā
15.02.2008 at 10:32:38
Type of purchase
Iepirkuma veids
Purchase/Piegāde
description
Iepirkuma priekšmets
Iesaldēšanas iekārtas komplekts
price
Paredzamā līgumcena, bez PVN
4100,- ls
price
Līgumcena, bez PVN
4100.- Ls
Contractor
Līguma izpildītajs
SIA Arbor Medical Korporācija
date
Lēmuma pieņemšanas datums
21.02.2008
Contacts
Kontaktpersona
U.Bērziņš, uldis@biomed.lu.lv
additional info
Specifikācija
Iesaldēšanas iekārtas komplekts (ekvivalents vai analogs- "freeze control CL3300 System"), tā sastāvā savstarpēji savietojamas daļas: (i) saldējamā kamera (serdene) ar temperaturas pazeminašanas variablu iespēju no 20°C sākot- no 6 līdz 12°C/min, un no -40°C sākot- no 3 līdz 6°C/min., (ii) teperatūras kontroles ierīce (kontrolei no +40°C līdz -120°C), un savietojama ar (iii) programnodrošinājums (ekvivalents vai analogs- "Cryogenesis software: CG V4" vai jaunāka versija)", kurš darbojas vidē WINDOWS 3.1 vai jaunākā modifikācijā, (iv) strāvas līdzsvarotājs ar baterijas darbības ilgumu vismaz 3 stundas (ekvivalents vai analogs- "Power pack CL-P10"), (v) standarta ieliknis (22mm) saldējamai kamerai, (vi) Šķidrā slāpekļa kriovanna, tilpums 1,5 litri. gab 1x 1
Preču kodi un markas ir norādītas indikatīvi. Pretendenti var brīvi izvēlēties piegādāt ekvivalentas preces.
 
(Read 2208 times)