26.10.2021 at 01:45:19    

 Welcome, Guest. Please Login.
19.03.2010 at 10:21:41
Id number
Identifikācijas nr.
289
date
Izsludināts mājas lapā
19.03.2010 at 10:21:41
Type of purchase
Iepirkuma veids
Service/Pakalpojums
description
Iepirkuma priekšmets
Viena nukleotīda polimorfismu (SNP) oligonukleotīdu genotipēšanas komplekti, kuri balstīti uz reālā laika PCR
price
Paredzamā līgumcena, bez PVN
līdz 19 999,99 Ls gada laikā
price
Līgumcena, bez PVN
līdz 19 999,99 Ls gada laikā LVL
Contractor
Līguma izpildītajs
Adrona SIA
date
Lēmuma pieņemšanas datums
07.04.2010
Contacts
Kontaktpersona
Svetlana Kazmerika, svetlana@biomed.lu.lv
additional info
Specifikācija
Viena nukleotīda polimorfismu (SNP) oligonukleotīdu genotipēšanas komplekti, kuri balstīti uz reālā laika PCR

1. Genotipēšanā izmantotai metodei jābūt piemērotai viena nukleotīda polimorfismu (SNP) noteikšanai bez būtiskiem SNP veida vai hromosomālās pozīcijas ierobežojumiem;
2. Jāatbalsta tādu genotipēšanas metožu izmantošana, kas ir zināmas un izmantotas komerciāli pieejamos reakciju komplektos vismaz 5 gadus;
3. Komplektam jābūt pielietojamam kopā ar Real Time PCR iekārtu Applied Biosystems 7500;
4. Kopējais genotipēšanas procesa cikla ilgums vienam paraugam ne ilgāks par 2,5 h;
5. Iegūtā signāla jūtīgumam rezultāta analīzē (call rate) jābūt lielākam par 99%;
6. Iegūto rezultātu atkārtojamība lielāka par 99,9%;
7. Jānodrošina viena SNP vienlaicīga noteikšana vienam DNS paraugam kopējā reakcijas tilpumā;
8. Piegādātājam jānodrošina gatavi reakcijas komponenti jebkura tehnoloģijas ietvaros detektējama SNP noteikšanai pēc lietotāja pasūtījuma;
9. Iespēja izvēlēties pētāmos lokusus no datubāzes, kas satur ~ 1,8 miljonus cilvēku lokusu;
10. Komplektā ietilpst gatavs maisījums, kas satur:
a. Neiezīmētu praimeru pāri (tiešais un apgrieztais), ar koncentrāciju 900 nM
b. Specifisku MGB zondi ar nefluoriscento dzēsēju, iezīmētu ar FAM krāsu, ar koncentrāciju 200 µM
c. Specifisku MGB zondi ar nefluoriscento dzēsēju, iezīmētu ar VIC krāsu, ar koncentrāciju 200 µM
11. Maisījums ir optimizēts universāliem amplifikācijas apstākļiem;
12. Komplekts ir ar pārbaudītu kvalitāti uz vismaz 20 cilvēku gDNS paraugiem;
13. Komplektā CD disks ar protokolu un informāciju par SNP genotipēšanas komplektu un izvēlēto lokusu;
14. Komplekts piegādāts, kā gatavs lietošanai maisījums vienā stobriņā;
15. Katru atsevišķo komplekta stobriņu var identificēt pēc 2D svītrkoda;
16. Piegādes laiks ne vairāk kā 3 nedēļas.

 
(Read 3453 times)