26.10.2021 at 02:29:51    

 Welcome, Guest. Please Login.
23.11.2010 at 15:08:23
Id number
Identifikācijas nr.
297
date
Izsludināts mājas lapā
23.11.2010 at 15:08:23
Type of purchase
Iepirkuma veids
Service/Pakalpojums
description
Iepirkuma priekšmets
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Interneta mājas lapas koncepcijas izstrāde, uzturēšana, informatīva bukleta izstrāde un zinātnes komunikācijas pasākumu organizēšana (sk. specifikāciju)
price
Paredzamā līgumcena, bez PVN
līdz 19999,99 Ls
price
Līgumcena, bez PVN
13258,08
Contractor
Līguma izpildītajs
Karīna Siliņa, Ieva Bērza, Vita Ignatoviča
date
Lēmuma pieņemšanas datums
20.12.2010
Contacts
Kontaktpersona
Svetlana Kazmerika, svetlana@biomed.lu.lv
additional info
Specifikācija
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Interneta mājas lapas koncepcijas izstrāde, uzturēšana, informatīva bukleta izstrāde un zinātnes komunikācijas pasākumu organizēšana

3. Iepirkuma priekšmets
Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Interneta mājas lapas koncepcijas izstrāde, uzturēšana, informatīva bukleta izstrāde un zinātnes komunikācijas pasākumu organizēšana.
Paredzēts slēgt līgumus ar 3 personām, kas veic sekojošus darba uzdevumus:
1. persona
• BMC pētniecības rezultātu popularizēšanas darba grupas vadība;
• Apkopot informāciju par vēža imunoloģijas pētījumiem, pētījumu projektiem un rezultātiem BMC.
• Piedalīties BMC oficiālās mājas lapas koncepcijas izstrādē un satura sagatavošanā angļu un latviešu valodā;
• Organizēt mājas lapas pasūtīšanu izgatavotājiem.
• Nodrošināt aktuālās informācijas par vēža imunoloģijas pētījumiem, pētījumu projektiem un rezultātiem atjaunošanu mājas lapā ne retāk kā reizi 3 mēnešos;
• Piedalīties Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra informatīvā bukleta koncepcijas izstrādē un sagatavot tā saturu angļu un latviešu valodā, organizēt bukleta pasūtīšanu izgatavotājiem.
• Nodrošināt zinātnes komunikāciju vēža imunoloģijas pētniecības jomā;
• Piedalīties zinātnes komunikācijas pasākumu koncepcijas izstrādē ar mērķi popularizēt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra darbību.
• Semināru organizēšana.
2. persona
• Veikt BMC pētniecības rezultātu popularizēšanas darba grupas vadītāja vietnieka pienākumus;
• Apkopot informāciju par molekulārās virusoloģijas un vakcīnu izstrādes pētījumu virzieniem, pētījumu projektiem un rezultātiem BMC.
• Piedalīties BMC oficiālās mājas lapas koncepcijas izstrādē un satura sagatavošanā angļu un latviešu valodā;
• Organizēt mājas lapas pasūtīšanu izgatavotājiem.
• Nodrošināt aktuālās informācijas par molekulārās virusoloģijas un vakcīnu izstrādes pētījumu virzieniem atjaunošanu mājas lapā ne retāk kā reizi 3 mēnešos;
• Piedalīties Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra informatīvā bukleta koncepcijas izstrādē un sagatavot tā saturu angļu un latviešu valodā, organizēt bukleta pasūtīšanu izgatavotājiem.
• Nodrošināt zinātnes komunikāciju molekulārās virusoloģijas un vakcīnu izstrādes pētījumu jomā;
• Piedalīties zinātnes komunikācijas pasākumu koncepcijas izstrādē ar mērķi popularizēt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra darbību.
• Semināru organizēšana.
3. persona
• Apkopot informāciju par cilvēka genoma izpētes pētījumu virzieniem un projektiem, un to rezultātiem BMC.
• Piedalīties BMC oficiālās mājas lapas koncepcijas izstrādē un satura sagatavošanā angļu un latviešu valodā;
• Nodrošināt aktuālās informācijas par cilvēka genoma izpētes pētījumu virzieniem atjaunošanu mājas lapā ne retāk kā reizi 3 mēnešos;
• Piedalīties Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra informatīvā bukleta koncepcijas izstrādē un sagatavot tā saturu angļu un latviešu valodā, organizēt bukleta pasūtīšanu izgatavotājiem.
• Nodrošināt zinātnes komunikāciju cilvēka genoma izpētes jomā.
• Piedalīties zinātnes komunikācijas pasākumu koncepcijas izstrādē ar mērķi popularizēt Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra darbību.
• Semināru organizēšana.

Iepirkuma nolikums sūtams pēc pieprasījuma.
 
(Read 5118 times)