26.10.2021 at 02:42:51    

 Welcome, Guest. Please Login.
03.01.2011 at 15:50:25
Id number
Identifikācijas nr.
298
date
Izsludināts mājas lapā
03.01.2011 at 15:50:25
Type of purchase
Iepirkuma veids
Service/Pakalpojums
description
Iepirkuma priekšmets
Pakalpojums datu kolekciju papildināšanai Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra veiktajiem projektiem (sk. specifikāciju)
price
Paredzamā līgumcena, bez PVN
līdz 19999,99 Ls 1 gada laikā
price
Līgumcena, bez PVN
4905.60 LVL
Contractor
Līguma izpildītajs
Ieva Greitāne, Liene Korņejeva, Ruta Bartošēviča, Ieva Grīnfelde
date
Lēmuma pieņemšanas datums
16.01.2011
Contacts
Kontaktpersona
svetlana@biomed.lu.lv
additional info
Specifikācija
Pakalpojums datu kolekciju papildināšanai Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra veiktajiem projektiem

Iepirkuma priekšmets

Pakalpojums datu kolekciju papildināšanai Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra veiktajiem projektiem.
Paredzēts slēgt uzņēmuna līgumus uz 12 mēnešiem ar 4 personām, kas veic sekojošus darba uzdevumus:
1. persona
asins paraugu ņemšana pacientiem ar lūpu un/ vai aukslēju šķeltni operācijas laikā
prasības: medicīnas māsas, operāciju māsas izglītība, pamatdarbavieta RSU Stomatoloģijas institūts
2. persona
asins paraugu ņemšana pacientiem ar lūpu un/ vai aukslēju šķeltni
asins paraugu ņemšana pacientu ar lūpu un/ vai aukslēju šķeltni vecākiem
pacientu anketēšana, noskaidrojot iedzimtības datus, iepriekšējo slimību vēsturi, iespējamo ārvides faktoru ietekmi
prasības: medicīnas māsas izglītība, pamatdarbavieta RSU Stomatoloģijas institūts
3. persona
tiešo antropometrisko mērījumu veikšana pacientu ar lūpu un/ vai aukslēju šķeltni vecākiem, izmantojot 20 marķierus sejā
ģenētiska mazo anomāliju novērtēšana pacientu ar lūpu un/ vai aukslēju šķeltni vecākiem
prasības: ārsta grāds, ārsta-ģenētiķa sertifikāts

4.persona
atbildība par darba grupas izveidošanu pacientu rekrutēšanai ar neiromuskulārām slimībām
darba grupas koordinācija par anketas izveidošanu pacientu datu ievadei datubāzē
pieteikuma sagatavošana LR Centrālās Medicīnas Ētikas komitejai datubāzes izveidei
datubāzes uzmetuma izveidošana
prasības: ārsta grāds, pieredze darbā ar molekulārās bioloģijas metodēm, trīs gadu pieredze pētniecībā, pieredze ētikas komitejas pieteikumu sagatavošanā.


Nolikuma saņemšanai lūdzam pieteikties pa e-pastu svelana@biomed.lu.lv .
 
(Read 3000 times)