26.10.2021 at 02:18:23    

 Welcome, Guest. Please Login.
16.03.2011 at 13:37:06
Id number
Identifikācijas nr.
304
date
Izsludināts mājas lapā
16.03.2011 at 13:37:06
Type of purchase
Iepirkuma veids
Service/Pakalpojums
description
Iepirkuma priekšmets
Pakalpojums organisko savienojumu sintēzei un vīrusveidīgo daļiņu ķīmiskai modifikācijai Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra veiktajiem projektiem (sk. specifikāciju)
price
Līgumcena, bez PVN
5906,67 LVL
Contractor
Līguma izpildītajs
Dr. Chem. Ērika Bizdēna
date
Lēmuma pieņemšanas datums
14.04.2011
Contacts
Kontaktpersona
Svetlana Kazmerika, svetlana@biomed.lu.lv
additional info
Specifikācija
Pakalpojums organisko savienojumu sintēzei un vīrusveidīgo daļiņu ķīmiskai modifikācijai Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra veiktajiem projektiem

Iepirkuma priekšmets
Pakalpojums organisko savienojumu sintēzei Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra veiktajiem projektiem.
Paredzēts slēgt līgumu ar 1 personu, kas veic sekojošus darba uzdevumus:
1. Vīrusveidīgo daļiņu virsmas ķīmisku modifikāciju, kovalenti piešujot proteīnus, peptīdus un oligonukleotīdus
2. Dažādu organisko savienojumu sintēzi to pakošanai vīrusveidīgajās daļiņās

Prasības: ķīmijas zinātņu doktora grāds, piecu gadu pieredze organisko savienojumu sintēzē, piecu gadu pieredze darbā ar bioķīmijas metodēm, piecu gadu pieredze pētniecībā ar vismaz 3 starptautiski citējamām publikācijām, pieredze proteīnu un nukleīnskābju ķīmiskā modificēšanā, pieredze Eiropas finansēto projektu izpildē, pieredze komercpasūtījumu izpildē, brīva pieeja sekojošai aparatūrai: augstas izšķiršanas spējas šķidruma hromatogrāfam, gāzu hromatogrāfam ar mass-spektrometra detektoru, 300 MHz kodolmagnētiskās rezonanses spektrometram, infrasarkanajam spektrometram.

Iepirkuma nolikumu var saņemt, sūtot pieprasījumu uz e-pastu svetlana@biomed.lu.lv
 
(Read 2599 times)