Par mums Cilvēki
Par mums

Rolands Ciematnieks

Datu ievadīšanas operators
Telefons: +371 67808200
E-pasts: rolands@biomed.lu.lv

Ātrās saitesMājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".