Pētījumi Projekti Visi Projekti
Projekti

Ātrās saites

Virziens Nosaukums Vadītāji Periods Finansējums

Fiziskās aktivitātes kā krūts vēža prevencijas līdzeklis: molekulāro mehānismu izpēte 2021.05.01-2024.04.30 Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instruments
Vēža izpēte
Mikrofluīdikas iekārtas izstrāde prostatas vēža sekretēto ekstracelulāro vezikulu kvantificēšanai un to RNS satura analīzei (PROCEX) Aija Linē 2021.05.01-2023.11.30 ERAF

DECIDE – Dinamiskās informētās piekrišanas sistēmas izveide biobankas un sabiedrības zinātnisko aktivitāšu datu pārvaldībai, kvalitātes kontrolei un integrācijai Vita Rovīte 2021.03.01.-2023.11.30. ERAF
Strukturālā bioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija
Konservatīva borēliju proteīna kā vakcīnas mērķu pielietojums Kaspars Tārs 2021.03.01.-2023.11.30. ERAF
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Integrētas Latvijas populācijas genoma variāciju datubāzes izveidošana un tā pielietošana individualizēta metabolo slimību ģenētiskā riska noteikšanai Jānis Kloviņš 2021.03.01.-2023.11.30. ERAF
Vēža izpēte
Zāļu pakošana pacientu cilmes šūnu sekretētās vezikulās un testēšana personalizētā plaušu vēža uz čipa platformā Artūrs Ābols 2021.02.01 - 2023.11.30 ERAF

ZARNU ASINS AKNU ASS: CIRKULĒJOŠAIS MIKROBIOMS KĀ NEINVAZĪVS BIOMARĶIERIS IEKAISĪGU ZARNU SLIMĪBĀM (IZS) UN PRIMĀRAM SKLEROZĒJOŠAM HOLANGĪTAM (PSH) [BLOOD-BIOME] 2021.01.01 - 2023.12.31 Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas finanšu instruments
Cilvēka ģenētika un slimību patoģenēzes mehānismi
Tuberkulozes pilna genoma sekvenēšana lietošanai Latvijas klīnikā: dizains un koncepta izvērtēšana Renāte Ranka 2021.01.01 - 2023.11.30 ERAF

Netradicionālo raugu Kluyveromyces marxianus evolucionāra adaptācija uz etiķskābes stresu un adaptācijas mehānismu izpēte 2020.12.01-2021.12.31 FLPP

Bakteriofāga-izcelsmes dsRNS kā potenciāls līdzeklis pret koronovīrusu Dace Pjanova 2020.12.01-2021.12.31 FLPP

Vistu vanagu (Accipiter gentilis) ģenētiskais raksturojums Rīgā - savvaļas populāciju genomikas pētījumu uzsākšana Ineta Kalniņa 2020.12.01-2021.12.31 FLPP

No kukaiņu zarnu trakta mikrofloras izolētu DNS bakteriofāgu raksturošana Andris Dišlers 2020.12.01-2021.12.31 FLPP

Ģenētisko mehānismu identifikācija personām ar izolētu aukslēju šķeltni, izmantojot pilna genoma sekvenēšanu Baiba Lāce 2020.12.01-2021.12.31 FLPP

Cilvēka C hepatīta vīrusa patogenitātes saistība ar vīrusa RNS atkarīgās RNS polimerāzes fermentatīvajām īpašībām Juris Jansons 2020.12.01-2021.12.31 FLPP

Potenciālo Laima slimības vakcīnas kandidātu strukturāls un imunoloģisks raksturojums Kalvis Brangulis 2020.12.01-2021.12.31 FLPP
1 2 3 4 ... 21


Mājas lapas izstrādi finansēja ERAF 2.1.1.2. aktivitātes projekts Nr. 2010/0196/2DP/2.1.1.2.0/10/APIA/VIAA/004 "Latvijas biomedicīnas pētījumu integrācija Eiropas zinātnes telpā".